Có thể gấp gọn, tiện lợi khi mang đi xa. Sản phẩm của Richell.