Dung tích 600ml. Luôn để được nước tại chế độ 70 độ C, chế độ thích hợp nhất để pha sữa.Sản phẩm của Pigeon.
Loading...